Skip to main content

Algemene voorwaarden / reglement: Bewegen

Inschrijven:

Elke nieuwe deelnemer met een 10- of  20-strippenkaart betaalt éénmalig € 25,- inschrijfgeld. Je bent het inschrijfgeld niet opnieuw verschuldigd; als je binnen een jaar na je laatste les bij Pilates & zo weer besluit te starten. Voor cursussen en workshops is géén inschrijfgeld verschuldigd. Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden / reglement.

Pilates & zo verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens. Voor de verwerking van de gegevens over jouw gezondheid, vraagt Pilates & zo toestemming om deze te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden van Pilates & zo.

Het inschrijfformulier bevat naam, adresgegevens en geboortedatum van deelnemer. Indien nodig worden op het inschrijf- / intakeformulier aantekeningen gemaakt over lichamelijke mogelijkheden en beperkingen, waarmee tijdens trainingen rekening gehouden moet worden. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt.

Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de deelnemer voordoen, dient dit direct doorgegeven te worden, dit is cruciaal voor de bereikbaarheid. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarde zijn niet voor rekening van Pilates & zo.

Lessen | Beweegzorg:

Voor alle lessen geldt: bij verhindering kan uiterlijk tot 12 uur voor aanvang van de les kosteloos geannuleerd worden in ons online-reserveringssysteem. Bij géén of een te late afmelding wordt de les ATLIJD in rekening gebracht. Gekochte leskaarten zijn definitief, activiteits- en persoonsgebonden. De leskaarten zijn periodekaarten met een maximale geldigheidsduur. Lessen kunnen enkel in de betreffende periode worden ingepland. Er vindt nooit restitutie of verlenging plaats op eenmaal gekochte leskaarten. In de  geldigheidsduur van de leskaarten is rekening gehouden met onze vakanties, de geldigheidsduur tussentijds wijzigen is niet mogelijk. 

Een tijdig geannuleerde les (zie boven) kan worden ingehaald gedurende de looptijd van de leskaart. Inhaal-lessen kunnen gereserveerd worden in ons online-reserveringssysteem.

Tenzij omstandigheden dit verhinderen, wordt een training door een vaste docent gegeven. Indien door omstandigheden Pilates & zo geen vervangende docent kan aanbieden, worden de dientengevolge gemiste/te missen trainingen niet in rekening gebracht. Uitval van lessen wordt gemeld via e-mail en push-notificatie. 

Indien een les structureel drie of minder deelnemers bevat, behoudt Pilates & zo zich het recht voor een training te laten vervallen en deelnemers in overleg in een passende andere training op een ander moment in te delen.

Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid:

Het volgen van lessen bij Pilates & zo, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Raadpleeg in geval van twijfel over uw fysieke conditie uw huisarts of fysiotherapeut voordat u besluit trainingen te volgen. Vermeld blessures, medicatie, aandoeningen, latexallergie of ziekten altijd duidelijk. In voorkomende gevallen zullen wij u gemotiveerd adviseren één of een aantal personal trainingen te volgen alvorens deel te nemen aan de trainingen.

In het belang van zowel deelnemer als docent dienen instructies van de docenten tijdens de trainingen exact te worden opgevolgd. Pilates & zo, is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer. Daarnaast kan Pilates & zo u voor aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen. Het is zinvol om na te gaan of u verzekerd bent voor de risico’s verbonden aan bewegen/sportbeoefening; als dit niet het geval is, dient u hiervoor alsnog te zorgen.

Betalingsvoorwaarden:

Betalingen dienen voor aanvang van de les of lesperiode volledig te zijn voldaan. Alle prijzen voor Training zijn inclusief 9% BTW. Losse lessen en strippenkaarten zijn te koop in onze 'shop' en worden direct voldaan per iDeal. 

Voor alle lessen geldt: bij verhindering kan uiterlijk tot 12 uur voor aanvang van de les kosteloos geannuleerd worden in ons online-reserveringssysteem. Bij géén of een te late afmelding wordt de les ATLIJD in rekening gebracht. Gekochte leskaarten zijn definitief, activiteits- en persoonsgebonden. De leskaarten zijn periodekaarten met een maximale geldigheidsduur. Lessen kunnen enkel in de betreffende periode worden ingepland. Er vindt nooit restitutie of verlenging plaats op eenmaal gekochte leskaarten. In de  geldigheidsduur van de leskaarten is rekening gehouden met onze vakanties, de geldigheidsduur tussentijds wijzigen is niet mogelijk.

Hierop zijn géén uitzonderingen.

Indien de deelnemer in gebreke blijft, worden administratiekosten à € 10,00 in rekening gebracht. Blijft een deelnemer in gebreke dan geven wij de incasso uit handen en zijn de door ons gemaakte incassokosten volledig voor rekening van de deelnemer. 

Hygiëne:

Kledingadvies: makkelijk zittende kleding. Voor Pilates-, Mindfulness-lessen: schone (anti-slip)sokken. Voor Core-Power & Conditie Circuit, CesarFit en Beweegcoaching sportschoenen (die alleen binnen gedragen worden) met een non-marking zool. Voorts een handoek voor op de mat en een bidon met water. 

Wij hebben géén kleedkamers, kom alvast in sportkleding naar ons toe. 

Roken & bellen:

Het is niet toegestaan in de studio te roken of te telefoneren. Mobiele telefoons dienen te zijn uitgeschakeld.

Indexering:

Pilates & zo kan de prijzen indexeren of wijzigen.

Deelnemersaantal lessen:

Maximaal deelnemersaantal small-group trainingen: afhankelijk (en aangegeven per les) van de betreffende les en maximaal 7 deelnemers per les.

Klachten

Alle zorgverleners moeten voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn studio voldoet aan deze eisen. Ik ben voor de Wkkgz aangesloten bij het NIBIG en geregistreerd met registratienummer 529147. 

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er uiteraard naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden,  of komen we er samen niet uit dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhanklijke klachtenfunctionaris. U kunt dan contact opnemen met het NIBIG via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure. 

 

  • Bezoekadres

  • Koningsweg 27 6655 AA Puiflijk
  • Gemeente Druten / Maas & Waal

E-mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon

06 - 50 28 27 56

 

Pilates & zo
Koningsweg 27 6655 AA Puiflijk
Gemeente Druten / Maas & Waal

Privacyreglement - Cookieverklaring - Reglement - KvK 30273668  - BTW-nr. NL001914584B91
Copyright © 2023 Pilates & zo • co-productie: Pilates & zo + Brainy Branding • merchandise linkssitemap