Skip to main content

Praktijkinformatie en reglement

Praktijk Oefentherapie & Coaching

Praktijkvestiging:

Bezoekadres: Koningsweg 27, 6655 AA Puiflijk. 
De praktijk is gevestigd in de studio van Pilates & zo.

Aanmelden:

Alle klanten vullen een aanmeldformulier in. Hiermee ga je akkoord met deze praktijkinformatie en reglement. De persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve en therapeutische doeleinden gebruikt. 

Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken. De praktijk voor Oefentherapie & Coaching  neemt bij aanvang een korte screening bij je af om te beoordelen of je aan het juiste adres bent. In overleg maken we zo nodig rechtstreeks contact met de huisarts en/of eventuele andere externe specialisten voor overleg of doorverwijzing.

Afspraken:

Alle behandelingen van Oefentherapie & Coaching vinden plaats op afspraak. Je ontvangt per email een afspraakbevestiging. 

Annuleren:

Annuleren van gemaakte afspraken kan tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Niet tijdig geannuleerde afsrpaken worden in rekening gebracht, hiervoor geldt een verzuimtarief van 50% van het uurtarief (de zorgverzekeraar vergoedt verzuimtarieven niet!). Annuleren van gemaakte afspraken kan via: email, voicemail, sms, whatsapp.

Vertrouwelijkheid:

De onderwerpen die je met de praktijk voor Oefentherapie & Coaching bespreekt zijn te allen tijde vertrouwelijk en worden niet met derden besproken. Indien wij echter van mening zijn dat het in jouw belang is dat andere hulpverleners (zoals de huisarts) hiervan op de hoogte zijn, zullen wij dit met jou overleggen en je hier vooraf toestemming voor vragen.

Informatieplicht:

De praktijk voor Oefentherapie & Coaching heeft de plicht om duidelijke informatie te geven over de behandeling. We zullen je informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. Als klant dien je daarbij relevante en juiste informatie te verstrekken. Het is van belang om wijzigingen in de persoonlijke gegevens direct te melden. Mocht de klant in gebreke blijven, dan zijn de consequenties die hieruit voortvloeien niet voor rekening van de praktijk.

Deskundigheid: 

De Praktijk voor Oefentherapie & Coaching staat voor een deskundige begeleiding. Wij nemen deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing. De praktijk is aangesloten bij: 

 • VvOCM, beroepsvereniging van oefentherapeuten onder lidnummer: 400183
 • Kwaliteitsregister Oefentherapeuten: 59901092794
 • AGB-code/zorgverlenernummer: 7098003
 • LNCP, Landelijk Netwerk Chronische Pijn
 • KNOT Kennisnetwerk oefentherapeuten regio Nijmegen e.o.

Dossier: 

De praktijk voor Oefentherapie & Coaching houdt een dossier bij over de behandeling. De klant heeft recht op inzage in het dossier dat conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging wordt bewaard. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen. Indien de klant meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan hij/zij de praktijk voor Oefentherapie & Coaching verzoeken deze te wijzigen.

Aansprakelijkheid: 

De praktijk voor Oefentherapie & Coaching accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van klanten, als deze zich niet aan de instructies van de theraeput/coach hebben gehouden. Ook is de praktijk niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging van goederen van de klant. In geval van aangerichte schade of vernielingen in de praktijk, kan de praktijk voor Oefentherapie & Coaching de klant aansprakelijk stellen.

Hygiëne en gedragscode:

De praktijk voor Oefentherapie & Coaching verwacht dat klanten zorg dragen voor een goede persoonlijke hygiëne. Sportkleding is geen vereiste. Wel schone kleding, schoeisel en een handdoek. Binnen de praktijk en tijdens de afspraken dient iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

Roken & bellen:

In de praktijkruimte en ons hele pand is het niet toegestaan om te roken. De mobiele telefoon is uitgeschakeld tijdens de behandeling of coaching. In overleg staat de telefoon op trilfunctie.

Klachtenprocedure:

Mocht je een klacht hebben, probeer deze dan eerst met de praktijk voor Oefentherapie & Coaching te bespreken. Komen we er samen niet uit dan kun je de klacht kenbaar maken via de Klachtencommissie Paramedici: 033 - 421 61 89 of www.klachtenloketparamedici.nl

Betalingsvoorwaarden:

Overmaken per bank of contant, pinnen is niet mogelijk. Wij sturen een factuur, voorafgaand aan de therapie/coaching. De betaling dient te zijn voldaan binnen een betalingstermijn van 14 dagen.

De tarieven voor Oefentherapie en Chronische pijn programma zijn vrij gesteld van BTW. De tarieven voor Ergocoaching, Wandelcoaching en Medical Taping zijn belast met  21% BTW. 

logo oefentherapie en coaching arna lemmen

Praktijkgegevens

Praktijk Oefentherapie & Coaching

 • Therapeut/Coach:
  Arna Lemmen
 • 06 - 20 41 84 54
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • KvK-nr: 53601149

Aangesloten bij: 

 • VvOCM, beroepsvereniging oefentherapeuten lidnummer: 400183
 • Kwaliteitsregister Oefentherapeuten: 59901092794
 • AGB-code praktijk 07098003
  AGB-code zorgverlener 07999894
 • LNCP Landelijk Netwerk Chronische Pijn
 • KNOT Kennisnetwerk oefentherapeuten regio Nijmegen e.o.
 • Bezoekadres

 • Koningsweg 27 6655 AA Puiflijk
 • Gemeente Druten / Maas & Waal

E-mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon

06 - 50 28 27 56

 

Pilates & zo
Koningsweg 27 6655 AA Puiflijk
Gemeente Druten / Maas & Waal

Privacyreglement - Cookieverklaring - Reglement - KvK 30273668  - BTW-nr. NL001914584B91
Copyright © 2023 Pilates & zo • co-productie: Pilates & zo + Brainy Branding • merchandise linkssitemap